Kitob qo'shish

Elektron kutubxonaga kitob qo'shish yoki ma’lumot joylashtirish uchun avval ro'yxatdan o'ting. So'ngra siz administratorlik huquqini olishingiz kerak. Buning uchun Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti Axborot resurs markazi yoki Axborot texnologiyalari markazi xodimlariga murojaat qiling.

Axborot resurs markazi
A bino 101-xona

Axborot texnologiyalari markazi
A bino 104-xona