[] O'quv qo'llanma | eLibrary.uz

O'quv qo'llanma: 323 ta

0‘quv qo‘llanmada «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining nazariy asoslari, axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta’minoti keltirilgan. 0‘quv qo‘llanma «Qishloq va suv xo‘jaligi» bilim sohasining barcha ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Ekologiya haqida 

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Iqtisodiyot nazariyasi haqida

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Sport haqida

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Kimyo haqida

O'quv qo'llanma
30.07.2022

Rus tili haqida

O'quv qo'llanma
30.07.2022

Rus tili haqida

O'quv qo'llanma
30.07.2022

Rus tili haqida

O'quv qo'llanma
30.07.2022

Rus tili haqida

O'quv qo'llanma
30.07.2022

Rus tili haqida