[] Maqola va tezislar | eLibrary.uz

Maqola va tezislar: 1 ta

Toshbekova Mohira Xasanovna Oriental Renaissance: innovative, educational, natural and social sciences

XXI asr boshlariga kelib, dunyo mamlakatlari o‘rtasidagi o‘zaro ta’sir  shu  qadar  kuchayib  ketdiki,  bu  jarayondan  to‘liq  himoyalanib  olgan  birorta ham  davlat  yo‘q  deb  to‘la  ishonch  bilan  aytish  mumkin.  Hattoki,  xalqaro tashkilotlardan  o‘zaro  turishga  intilayotgan,  ularga  a’zo  bo‘lishni  istamayotgan mamlakatlar  ham  bu  jarayondan  mutlaqo  chetda  еmas.  Globallashuv  shunday jarayonki, undan chetda turaman, degan mamlakatlar uning ta’siriga ko‘proq uchrab qolishmoqda.  Bunday  g‘ayri  ixtiyoriy  ta’sir  esa  ko‘pincha  salbiy  oqibatlarga  olib kelmoqda.