[] Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish | eLibrary.uz

Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish: 8 ta

0‘quv qo‘llanmada «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining nazariy asoslari, axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta’minoti keltirilgan. 0‘quv qo‘llanma «Qishloq va suv xo‘jaligi» bilim sohasining barcha ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

Darslik
18.05.2022

Darslikda hozirgi zamon talablari asosida informatika fanining axborotlashtirish asoslari, informatikaning texnik asoslari, operatsion tizimlar, amaliy dasturlar, axborot texnologiyasi elementlari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

Mazkur darslik tegishli oliy o ‘quv yurtlarining talabalariga mo‘ljallangan.

Shuningdek undan shu sohada faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassialar ham foydalanishlari mumkin.

AT va JMM haqida

 ATvaJMM haqida

AT va JMM haqida

AT va JMM haqida

at VA jmm haqida

 AT va JMM haqida