[] Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish fanidan o'quv qo'llanma | eLibrary.uz

Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish fanidan o'quv qo'llanma: 6 ta

0‘quv qo‘llanmada «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining nazariy asoslari, axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta’minoti keltirilgan. 0‘quv qo‘llanma «Qishloq va suv xo‘jaligi» bilim sohasining barcha ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

AT va JMM haqida

 ATvaJMM haqida

AT va JMM haqida

at VA jmm haqida

 AT va JMM haqida