[] Barcha fayllar | eLibrary.uz

Barcha fayllar: 599 ta

0‘quv qo‘llanmada «Informatika va axborot texnologiyalari» fanining nazariy asoslari, axborot texnologiyalarining texnik va dasturiy ta’minoti keltirilgan. 0‘quv qo‘llanma «Qishloq va suv xo‘jaligi» bilim sohasining barcha ta’lim yo‘nalishlari talabalari uchun mo‘ljallangan.

Darslik
18.05.2022

Darslikda hozirgi zamon talablari asosida informatika fanining axborotlashtirish asoslari, informatikaning texnik asoslari, operatsion tizimlar, amaliy dasturlar, axborot texnologiyasi elementlari haqida batafsil ma’lumot berilgan.

Mazkur darslik tegishli oliy o ‘quv yurtlarining talabalariga mo‘ljallangan.

Shuningdek undan shu sohada faoliyat ko‘rsatayotgan mutaxassialar ham foydalanishlari mumkin.

Dissertatsiya (PhD)
27.05.2022

test

Dissertatsiya (PhD)
27.05.2022

test

Dissertatsiya (PhD)
27.05.2022

test

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Ekologiya haqida 

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Iqtisodiyot nazariyasi haqida

Chorvachilik asoslari haqida

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Sport haqida

O'quv qo'llanma
29.07.2022

Kimyo haqida