[] Biologiya va genetika | eLibrary.uz

Biologiya va genetika: 3 ta

B va G. haqida

O'quv qo'llanma
02.08.2022

B va G. haqida

O'quv qo'llanma
08.05.2023

Inson hayotida o'simliklarning juda katta ahamiyatga ega ekanligi ibtidoi davrda yashaganligi odamlar ham bilgan.