[] Amaliy ekonometrika | eLibrary.uz

Amaliy ekonometrika: 1 ta

O'quv qo'llanma
08.05.2023

Ekonometrika fanlar orasida nisbatan yosh b o ‘lib, hozirgi zamonda iqtisodiy jarayon!ami o‘rganishda va ularning keyingi holatini bashorat qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.