[] Yer huquqi fanidan darslik | eLibrary.uz

Yer huquqi fanidan darslik: 2 ta

Darslik
18.08.2022

yer huquqi haqida 

Darslik
08.05.2023

O‘zbekiston Respublikasi Oliy, o‘rta maxsus va professional taʼlim yo‘nalishlari bo‘yicha o‘quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi Kengash tomonidan darslik sifatida 5410700 - Yer kadastri va yerdan foydalanish,531500-Geodeziya,kartografiya va kadastr (suv xo‘jaligida) va 5311300-Kadastr-(faoliyat turlari bo‘yicha) bakalavrlar yo‘nalishi bo‘yicha taʼlim olayotgan Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun tavsiya etilgan.